Loading...

Sales gamification at Inter Cars

SALES

Sales gamification at Inter Cars

Firma motoryzacyjna i branża automotive stawia przed sprzedawcami wyzwanie. Jeden samochód ma około 30 000 podzespołów. Istnieją także różne modele samochodów i każdy z nich potrzebuje różnych części. Rynek jest podzielony też na różnych dostawców, co sprawia, że oferta części zamiennych jest bardzo bogata. Struktura firmy Klienta jest rozproszona, a więc przekazanie tak rozległej wiedzy, do dużej ilości pracowników – w tak krótkim czasie było wyzwaniem.

Właścicielem każdego oddziału jest prywatny przedsiębiorca (system franczyzowy). Musi widzieć sens, a także uzasadnienie biznesowe tego typu działania. Aby skutecznie odpowiedzieć na potrzeby 250 menedżerów i 1500 pracowników, stworzyliśmy Autostradę Rozwoju – Route 66. Translated with DeepL.com (free version)

What measures have we taken in the Inter Cars gamification project?

The project involved 1,500 InterCars customer advisors and salespeople. 2 years of intensive development and journey on the legendary Route 66. Online competency game, gamified platform, educational content: e-books, tests, videos, quizzes, dedicated development paths, enrollment in online training and training according to the path resulting from the game. Hard knowledge that we co-created with the client.

DEDICATED FABULATION IN INTER CARS gamification - ROUTE 66

Route 66, one of the world's most famous roads, stretches from the east coast to the west coast of the United States. A year-long adventure of classroom, mobile and online education awaits.

Every salesman should know 1,000,000 products. You can probably imagine how complex modern cars are. Add to that internal processes, promotions and special events. That's why it takes approximately more than a year to implement a new employee. Your salary depends on your sales performance, and in order to meet your sales goals, in addition to product knowledge you must also have the right skills.

What were the stages of the InterCars gamification project?

What were the stages of the InterCars gamification project?The program is divided into eight stages - this corresponds to the number of states through which Route 66 runs.We start with Illinois. Each state has a city in which the participant travels.

At the beginning of the project, each player could order a physical American metal license plate from us with a number, project logo and website address. It was intended to encourage participation in the project and was a novel form of invitation to sign up for training.

Statistics from
the gamification platform!

On our platform, every opinion is crucial. We analyze feedback to optimize materials and maintain consistent engagement. With just a few minutes a day, you can achieve your goals with content tailored to your employees' preferences and needs.
Top