Loading...

Jak poznać swoje talenty osobiste – silne strony?

TalentReflect™ to narzędzie diagnostyczne określające naturalne silne strony osoby badanej. Łączy samoocenę oraz feedback 180 stopni. Oceniany zaprasza 5 innych osób, które opiniują sposób działania i zachowania osoby ocenianej. Dzięki temu możesz poznać kompleksowo zarówno swoje talenty (potencjał) jak i realnie swoje silne strony (talenty w działaniu), które widzą inni.

Jak działa badanie silnych stron krok po kroku?

Najpierw Badany, przykładowo Joanna, dostaje unikalny kod dostępu do testu. Następnie Joanna rozwiązuje badanie online zawierające 102 pytania. Może to zrobić mobilnie lub na desktop. Jest ono dostępne w języku polskim i angielskim.

Następnie Joanna zaprasza swoich respondentów czyli osoby, które udzielą jej informacji zwrotnej. Joanna wybiera trzy osoby z pracy (Piotra, Krzysztofa, Katarzynę) oraz dwie osoby, które dobrze znają ją prywatnie (męża Krystiana oraz bliską przyjaciółkę Zosię). System automatycznie zarządza procesem komunikacji. Jeśli trzeba, w odpowiednim czasie przypomina o tym respondentom. Oni dostają zaproszenie do indywidualnego profilu badawczego przypisanego do Joanny.

W panelu osoby badanej może ona samodzielnie zarządzać całym procesem, dodawać / edytować osoby. I oczywiście czekać na finalny raport! Maksymalnie po 14 dniach Joanna może pobrać swój raport!

Co jest unikalne w badaniu TalentReflect?

  • Badanie to unikalne rozwiązanie zarówno od strony psychometrycznej dla biznesu, jak i technologicznej.
  • Samoocena osoby badanej łączy się z procesem zbierania feedback od 5 innych osób.
  • Panel pozwala zarządzać całym procesem przez samą osobę badaną i oraz przez administratora HR

Panel testu w przyjazny sposób pozwala zarówno zapraszać osoby do udzielania feedback, dodatkowo automatycznie i inteligentnie przypomina o zaproszeniu, generując raport oraz modyfikując go wraz z nowymi odpowiedziami respondentów.

Zastosowanie badania w rozwoju organizacji – zobacz film!

Poznaj narzędzie TalentReflect – co diagnozuje test?

Test TalentReflect to narzędzie rozwojowe, które wzmacnia szkolenia i proces coachingu. Test ten jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, sprzedawców jak i menadżerów. Wszyscy oni mogą sprawdzić swój naturalny styl pracy i podjąć dalsze kroki w celu doskonalenia go.

W podejściu Reflect został także uzupełniony o metodykę oceny 180 stopni. Test bazuje na podstawie koncepcji opracowanej przez Instytut Gallupa, nawiązującej do badań psychologii pozytywnej. Jest opisany przez M. Buckinghama i D. Cliftona.

Lista cech, zwanych talentami według Cliftona (źródło: Wikipedia):

Aktywator (ang. Activator)
Analityk (ang. Analytical)
Bezstronność (ang. Consistency, dawniej Fairness)
Bliskość (ang. Relator)
Czar (ang. Woo)
Dowodzenie (ang. Command)
Dyscyplina (ang. Discipline)
Elastyczność (ang. Adaptability)
Empatia (ang. Empathy)
Indywidualizacja (ang. Individualization)
Integrator (ang. Includer, dawniej Inclusiveness)
Intelekt (ang. Intellection)
Komunikatywność (ang. Communication)
Kontekst (ang. Context)
Maksymalista (ang. Maximizer)
Naprawianie (ang. Restorative)
Odkrywczość (ang. Ideation)
Odpowiedzialność (ang. Responsibility)
Optymista (ang. Positivity)
Organizator (ang. Arranger)
Osiąganie (ang. Achiever)
Poważanie (ang. Significance)
Pryncypialność (ang. Belief)
Rozwaga (ang. Deliberative)
Rozwijanie innych (ang. Developer)
Rywalizacja (ang. Competition)
Strateg (ang. Strategic)
Uczenie się (ang. Learner)
Ukierunkowanie (ang. Focus)
Wiara w siebie (ang. Self-Assurance)
Wizjoner (ang. Futuristic)
Współzależność (ang. Connectedness)
Zbieranie (ang. Input)
Zgodność (ang. Harmony)

Dla kogo przeznaczone jest to narzędzie? Biznesowe zastosowanie

 

Test jest elementem programów rozwojowych, szkoleń lub coachingów indywidualnych. Jednocześnie dobrze nadaje się do uzupełnienia sesji Development Center. Jest użyteczny dla menedżerów lub pracowników, którzy chcą określić swój naturalny styl pracy czy zarządzania. Dodatkową wartością jest porównanie swoją ocenę z opiniami innych osób.

Na jakie pytania odpowiada test talentów?

  • W czym najlepsza jest ta osoba?
  • Co jest jej obszarem największego potencjału?
  • Które silne strony widzą inni?
  • Czy ich opinia jest spójna?
  • Które potencjalne talenty osoba badana może jeszcze uruchomić w działaniu?

Jakie są podstawy teoretyczne testu?

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej przez Instytut Gallupa. Nawiązuje do badań psychologii pozytywnej, opisanej przez M. Buckinghama i D. Cliftona, uzupełnione o metodykę oceny 180 stopni.

Test talentów który łączy FEEDBACK 180 oraz koncepcję OKNA JOHARI

Jako unikalne narzędzie łączy aż trzy mocne koncepcje. Oprócz samooceny w raporcie otrzymujesz wyniki ocen 5 innych osób, które znają Cię w działaniu. Dzięki temu raport pokazuje, które talenty są są WSPÓLNE, które NIEWIDOCZNE a które NIEŚWIADOME.  Dodatkowo test dzieli silne strony na 3 grupy: MYŚLENIE DZIAŁANIE RELACJE.

Test może być stosowany indywidualnie, jest też zintegrowany z platformą grywalizacyjną Gamehill

Jakie procesy rozwojowe w organizacji może wzmacniać TalentReflect?

Możesz zdecydować się na test TalentReflect w rekrutacji i onboardingu, coachingach i programach talentowych. Celem jest wskazanie mocnych stron badanej osoby. Każdy pracownik ma szczególne talenty. Ich rozwinięcie dobrze wpłynie na jego zdolności sprzedażowe czy menedżerskie. W efekcie także na wyniki całej firmy. Test TalentReflect stworzony jest na bazie autooceny oraz oceny pięciu innych osób. Osoba badana wybiera takich respondentów, z którymi jest w bliskim kontakcie. Pozwala to na obiektywne podejście i łączenie wielu perspektyw w celu uzyskania bogatej w treść analizy silnych stron.

Jak mogę zastosować to rozwiązanie w mojej firmie?

Top