Loading...

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja to przeniesienie wciągających mechanizmów z gier wideo do środowiska niezwiązanego z grami. Tworząc grywalizację w formie online dla rozwoju ludzi w firmach, budujemy platformę, która wygląda jak gra, ma fabułę i mechanizmy z gier: punkty, rankingi, pasek postępu. Jej celem nie jest jednak "sama gra", ale budowanie zaangażowania w określone zachowanie, np. nawyk regularnego i efektywnego rozwoju, uczenia się.

W jakich obszarach warto wykorzystać platformę?

Employer Branding

Wzmocnij swoją markę pracodawcy, przyciągając talenty i budując zaangażowanie dzięki naszym spersonalizowanym rozwiązaniom grywalizacyjnym.

KGHM

Rekrutacja

Skróć czas rekrutacji i zwiększ dokładność wyboru kandydatów, korzystając z naszych interaktywnych narzędzi do oceny umiejętności.

Deloitte

Onboarding

Przyspiesz adaptację nowych pracowników i zwiększ ich zaangażowanie od pierwszego dnia dzięki naszym innowacyjnym programom wprowadzającym.

SG

Wartości

Wzmocnij kulturę korporacyjną i identyfikację z wartościami firmy dzięki zgamifikowanej platformie i znajdujących się tam zadań społecznościowych.

DEMANT

Talenty

Rozwijaj talenty i kształtuj liderów w Twojej organizacji. Dostarcz im narzędzie pozwalające odkrywać i rozwijać swój potencjał, co przełoży się na większą efektywność i innowacyjność na wszystkich poziomach zarządzania.

Auchan

Projekty celowe

Wykorzystaj platformę do przekazywania skomplikowanej wiedzy, bez względu na tematykę. Naucz swoich pracowników zarówno zasad compliance, jak i zagrożeń z cyberbezpieczeństwa, korzystając z naszych zaawansowanych rozwiązań.

Compliance

Sprzedaż

Zadbaj o motywację swoich sprzedawców, zapewniając im zdrową rywalizację. Z edukacyjnym contentem zwiększ ich umiejętności i efektywność sprzedaży, przekładając to na lepsze wyniki finansowe Twojej firmy.

ING

Jak to działa?

Najbardziej klasycznymi i skutecznymi mechanizmami ze świata gier, które będą znane każdemu, kto miał styczność z grami, są: punkty, rankingi i pasek postępu. To właśnie one najczęściej pojawiają się w każdej implementacji. Istnieje również wiele innych, oto kilka z tych, które najczęściej pojawiają się w programach wdrożeniowych gamifikacji.

Co jeszcze?

Nadal masz pytania bez odpowiedzi i chcesz się z nami skontaktować?

Grywalizacja to proces wykorzystywania mechanizmów i elementów znanych z gier w obszarach niezwiązanych z grą. Jej głównym celem jest zwiększenie zaangażowania, wspieranie budowania pozytywnych nawyków i kształtowanie zachowań, które prowadzą do osobistego lub zespołowego mistrzostwa. Dzięki grywalizacji można skutecznie motywować ludzi do osiągania celów, uczenia się nowych umiejętności czy poprawiania wyników w pracy i życiu codziennym.

 
 

 

 

Grywalizacja zaspokaja fundamentalne ludzkie potrzeby, co czyni ją niezwykle angażującą. Ludzie mają naturalną tendencję do szukania postępów i obserwowania swojego rozwoju. Grywalizacja umożliwia śledzenie postępów w osiąganiu celów, oferując jednocześnie regularne informacje zwrotne, co pozwala użytkownikom szybko dostosować swoje działania i strategie. Ponadto dążenie do mistrzostwa jest silną motywacją, która napędza ich do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i pokonywania nowych wyzwań. Wszystkie te elementy tworzą angażujące doświadczenie, które zachęca do dalszego uczestnictwa i wkładu w proces grywalizacji.

Grywalizacja, poprzez swoje mechanizmy, skutecznie wywołuje stan flow, który w psychologii pozytywnej rozumiany jest jako głębokie zanurzenie w wykonywanej czynności, połączone z poczuciem energetyzującego skupienia i przyjemności. Stan ten, potocznie określany jako „bycie w strefie”, charakteryzuje się całkowitym zaangażowaniem i skupieniem na wykonywanym zadaniu, co prowadzi do poczucia, że czas płynie inaczej – często wydaje się, że mija szybciej. Wyznaczając jasne cele, zapewniając natychmiastową informację zwrotną i podnosząc poziom wyzwania odpowiedni do umiejętności użytkownika, grywalizacja stwarza idealne warunki do doświadczania przepływu. W rezultacie użytkownicy odczuwają większą satysfakcję ze swoich działań i są bardziej zmotywowani do ich kontynuowania.

W grach pytanie „Jak mi idzie?” znajduje odpowiedź niemal natychmiast dzięki jasnym systemom ocen i informacji zwrotnych, co jest jednym z kluczowych aspektów utrzymywania zaangażowania i motywacji graczy. Gracze mają stały dostęp do informacji o swoich postępach, osiągnięciach i poziomie umiejętności, co pozwala im świadomie kształtować swoją strategię i decydować, co robić dalej. Z kolei w pracy pracownicy często spotykają się z brakiem bezpośredniej informacji zwrotnej na temat ich wyników, postępów czy osiągnięć. Brak jasnej i regularnej informacji zwrotnej może prowadzić do zmniejszenia motywacji, niepewności co do własnej wartości i spadku zaangażowania. Właśnie dlatego odpowiedź na pytanie „Jak mi idzie?” jest tak ważna – pomaga budować poczucie postępu, motywuje do rozwoju i ułatwia osiąganie lepszych wyników zarówno w grach, jak i w pracy.

Wdrożenie grywalizacji pomaga w zdefiniowaniu oczekiwań organizacji i określeniu celów, które mają być osiągnięte przez ludzi i zespoły. Wiedza ta, przełożona na zadania, misje i wyzwania na platformie grywalizacyjnej, porządkuje i usprawnia komunikację. Kiedy ludzie dokładnie wiedzą, czego się od nich oczekuje, znikają domysły i przewidywania „jak mi idzie?”. Tworzy się optymalne środowisko do efektywnej pracy.

Łącząc elementy psychologii zmiany i motywacji, grywalizacja odnosi się do różnorodności motywacyjnej jednostek, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego uczenia się, zmiany zachowań lub budowania nawyków. Odnosząc się do motywacji w poszczególnych przypadkach, pozwala na dostosowanie strategii wpływających na zachowanie do osobistych preferencji i potrzeb użytkowników. Zastosowanie systemu nagród i kar pozwala na subtelną modyfikację określonych zachowań, jednocześnie zachęcając do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w wyznaczone zadania. W ten sposób grywalizacja nie tylko wspiera proces zmiany, ale także przyczynia się do trwałego zakorzenienia pożądanych nawyków i zachowań, uwzględniając przy tym unikalne motywacje i cele każdego użytkownika.

Gamehill Corp. Sp. z o.o. Lublin 20-023, ul. Chopina 14/85

© All rights reserved. Gamehill Corp.

Top