Loading...

VGL Adventure! Wiedza przez platformę grywalizacyjną

Przywództwo i zarządzanie

JAKIE MIELIŚMY WYZWANIA? Jaki był cel projektu VGL Adventure?

VGL GROUP szybko się rozwija oraz ma rozproszoną strukturę geograficzną. Dlatego ma także wyzwania. Jedno z nich: jak dotrzeć do wszystkich pracowników organizacji z jednolitymi szkoleniami wdrożeniowymi i przede wszystkim rozwojowymi? Dla branży logistycznej charakterystyczny jest dynamiczny tryb pracy. W rezultacie, bardzo często wpływa na możliwości wygospodarowania przez pracowników odpowiedniej ilości czasu oraz ich udziału w szkoleniach.

Platforma grywalizacyjna - VGL

CO ZROBILIŚMY RAZEM Z KLIENTEM?

Platforma Grywalizacyjna „VGL ADVENTURE” jest rozwiązaniem pozwalającym dotrzeć do wszystkich pracowników organizacji, jeszcze bardziej wtedy, gdy są rozproszeni po całej Polsce. Za jej pośrednictwem dostarczamy spójną wiedzę niezależnie od lokalizacji pracy. Dzięki platformie zapewniamy regularny dostęp do materiałów wdrożeniowych i rozwojowych w dogodnym dla pracowników miejscu i czasie.

Podsumowując, na dorocznej świątecznej imprezie w VGL GROUP udało się zakończyć fabularny QUEST. Poszukiwania Pawła, na których opierała się podróż przez Europę, dobiegły końca. Jeden z pracowników wcielił się w rolę Pawła i wręczał nagrody najbardziej zaangażowanym uczestnikom projektu.

Koniec podróży?

Zakończenie podróży spotkało się ze smutkiem wśród pracowników i poczuciem pustki po bardzo intensywnym roku szkoleń on-line, a oczekiwania, że coś jeszcze będą mogli odkryć sięgały zenitu. Efektem tak dużego entuzjazmu pracowników w stosunku VGL ADVENTURE jest drugi sezon zmagań, który pozwolił jeszcze bardziej ugruntować wiedzę produktową oraz oczywiście rozwinąć kompetencje miękkie wszystkich pracowników organizacji. Tym razem zabraliśmy pracowników na szlak podróży po siedmiu kontynentach, podczas której odkryli najsłynniejsze budowle świata. Pocztówka z tej podróży już wkrótce!

SUKCESY

Top