Loading...

Saint Gobain „Program Compass”

O projekcie

W tym trwającym od 5 lat i 15 edycji programie przygotowujemy menedżerów do nowej roli i wprowadzamy ich w zadania na nowym stanowisku pracy, zgodnie ze spójnym modelem zarządzania, opartym na Podejściach i Zasadach Grupy Saint-Gobain. Podstawowym celem programu jest pomoc jego uczestnikom we właściwym zrozumieniu i wypełnianiu nowej roli. Dzięki programowi menedżerowie będą mieli możliwość wymiany doświadczeń podczas komunikacji z innymi uczestnikami.

Wyzwanie

Wdrażanie spójnego modelu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji w oparciu o Podejścia i Zasady Grupy Saint-Gobain oraz szkolenie pracowników, aby stali się w pełni świadomymi i zmotywowanymi menedżerami.

Rozwiązanie

Podczas podróży uczestnicy wezmą udział w sesjach warsztatowych w świecie rzeczywistym oraz wykonają liczne zadania menedżerskie w świecie wirtualnym. To grywalizacja na platformie rozwojowej pełnej wzajemnych inspiracji.

Cele randomizowanego wdrożenia wszystkich nowych menedżerów.

Grupa Saint-Gobain, w skład której wchodzi 20 spółek, chciała podnieść model kompetencji menedżerskich na najwyższy poziom. Jednym z wyzwań było również ujednolicenie poziomu kompetencji nowo mianowanych menedżerów, których jest kilkunastu kwartalnie. W związku z tym Saint-Gobain postawił sobie za cel wdrażanie nowych menedżerów w najlepszy możliwy sposób.

Jak wygląda proces wdrażania na stanowisko dyrektora generalnego?

Wdrożyliśmy kompleksowy onboarding menedżerski dla wszystkich nowo mianowanych i nowo zatrudnionych menedżerów Saint Gobain. Menedżerowie z dłuższym stażem pracy oczywiście również mogli dołączyć do programu. Celem programu Compass było przygotowanie menedżerów do nowej roli i zapoznanie ich z zadaniami na nowym stanowisku. Wszystko oczywiście zgodnie ze spójnym modelem zarządzania opartym przede wszystkim na Postawach i Zasadach Grupy Saint Gobain.

Efekty gamifikacji dla menedżerów

Proces grywalizacji opartej na opowieściach dla Saint Gobain stał się stałą częścią ekosystemu e-learningowego. Oznacza to, że każdy nowy menedżer ma dostęp do tego rozwiązania. Ci, którzy uczestniczyli w pierwszych edycjach projektu, obecnie zapraszają do niego swoich podwładnych. Dla klienta efektem tego hybrydowego (łączącego szkolenia wewnętrzne i platformę online) rozwiązania jest wdrożenie jednolitego modelu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji. Kolejnym sukcesem jest przejrzysty i skuteczny model on-boardingu dla nowych menedżerów.

Top