Loading...

Program talentów Leroy Merlin – Lider Przyszłości

Customer Experience / Przywództwo i zarządzanie

Jak dobrze przygotować naukę w świecie online łącząc hybrydowo e-learning ze szkoleniami, coachingami, diagnostyką?

Leroy Merlin cyklicznie przygotowuje grupę menedżerów High Potentials (Talentów) do nowej roli. Przygotowuje do nowej roli, na Przyszłość! A czym ona jest? To bycie Przywódcą, który oczywiście umie zarządzać strategicznie oraz przede wszystkim dobrze przemawiać, aby przekazać tę wizję dalej. To wreszcie umiejętność dostosowania się do otaczających nas warunków, czyli rozwijania się w świecie on-line i odnalezienie się w zmianie.

Platforma grywalizacyjna - Leroy Merlin

Tak wyglądał Program talentów Leroy Merlin: Lider Przyszłości. To program, którym nasza firma już od 6 lat opiekuje się, realizując go wraz z naszym Klientem Leroy Merlin. Zobacz, jakie były wyzwania i potrzeby wszystkich działań, które w każdym sezonie obejmują od 15 do 45 osób:

Jakie są cele Program talentów Leroy Merlin?

Lider Przyszłości to elitarny program rozwojowy, przygotowujący uczestników do objęcia strategicznych stanowisk w organizacji.
Skupiał się na rozwoju kompetencji przywódczych oraz liderskich, w modułach:

  • Ekstremalne Przywództwo
  • Menedżer-Strateg.
  • Storytelling
  • Zarządzanie zespołem, budowanie kultury Feedbacku
  • Teatr Improwizacji, czyli zarządzanie zmianą i konfliktem

Projekt rozpoczął się inauguracją w klimacie Challenge Rooms (zobacz więcej tutaj). Następnie uczestnicy wzięli udział w pięciu wspomnianych wyżej modułach szkoleniowych.

Ekstremalne przywództwo – przykład aktywnych warsztatów dla przyszłych liderów

Ekstremalne przywództwo to nietypowy i wartościowy moduł. Właśnie podczas tego projektu, wprowadziliśmy tę innowacyjną formę szkoleniową przy współpracy z Adrenaltika. Uczestnicy brali udział w szkoleniu z ratownictwa medycznego. Działali w zespołach kilkuosobowych. W każdej akcji został wyznaczony kierownik, którego zadaniem było poprowadzenie grupy – ta rola była rotacyjna. Zadaniem grupy było prowadzić akcje ratownicze pod czujnym okiem profesjonalnych ratowników medycznych. Po każdym zadaniu następowało omówienie akcji pod kątem współpracy i roli kierownika.

Nasi Liderzy mieli dzięki temu mocne przeżycia, odmienne od tych, których doświadczali na innych szkoleniach, co gwarantowało duże zaangażowanie. Mieli także okazję sprawdzić się w roli lidera, w nowym obszarze. Kolejnym plusem było mocne wczucie się w rolę członka zespołu (narzędzie decentracji). Każdy z uczestników doświadczył jak czuje się pracownik przy różnych stylach liderskich: jakie działania integrują zespół i zwiększają jego skuteczność, a jakie wpływają negatywnie.

Głównym celem projektu „Lider Przyszłości” było przede wszystkim przygotowanie wyłonionych Liderów z wysokim potencjałem do objęcia kluczowych, strategicznych ról w organizacji.

Przez niespełna rok pracowaliśmy aktywnie z grupą 32 osób. Nasza podróż była podzielona na etapy, które świetnie się uzupełniały.

 

Podczas trwania całego projektu uczestnicy rozwijali się na zgamifikowanej platformie online GAMEHILL, na której mierzyli się z wyzwaniami liderskimi podczas podróży po 7 kontynentach.

 

Podczas trwania całego projektu uczestnicy rozwijali się na zgamifikowanej platformie online GAMEHILL, na której mierzyli się z wyzwaniami liderskimi podczas podróży po 7 kontynentach.

Diagnostyka

Dodatkowo ich rozwój wspierany był serią 4 sesji coachingowych, przypadających na każdego Uczestnika. W projekcie Liderzy spotkali się także z badanem diagnostycznym Talent Reflect oraz badaniem zespołów Team Plus. Oba badania wykonywali on-line.

Uczestnicy, podzieleni na 7 zespołów, przez całą edycję pracowali nad projektami, które realnie mają usprawnić pracę w Leroy Merlin. Efekty swojej pracy zaprezentują sponsorom i zarządowi podczas wrześniowej gali podsumowującej projekt.

Aby wyposażyć uczestników w umiejętność ciekawego i skutecznego prezentowania, dla każdej grupy prowadzimy 2-godzinny sesje on-line dotyczące tego, o czym i jak mówić.

Zaplanowaliśmy też warsztaty i sesje on-line, podczas których uczestnicy będą pracować nad swoimi prezentacjami multimedialnymi.

Słowem wszystko to, by z lidera zrobić przywódcę poziomu strategicznego!

Podsumowanie i statystyki

Top