Loading...

Mostostal PROGRAM TALENTOWY Miasto Rozwoju

Przywództwo i zarządzanie

Mostostal PROGRAM TALENTOWY jakie były jego cele?

Pracowaliśmy z wyłonioną przez organizację grupą 45 osób, z najwyższym potencjałem. To przedstawiciele inżynierów, kierowników oraz HighPotencials ze wszystkich pionów Mostostal Warszawa. Cykl działań rozwojowych był zaplanowany na 9 miesięcy. Jednym z powodów wprowadzenia projektu MOSTOSTAL Program Talentowy do organizacji była przede wszystkim potrzeba zadbania o sukcesję. Miasto Rozwoju powstało w celu przygotowania uczestników do pełnienia kluczowych ról w organizacji oraz ze względu na chęć nabycia przez nich jednolitych kompetencji menedżerskich.

Mostostal PROGRAM TALENTOWY krok po kroku:

Uczestników projektu Miasto Rozwoju zabraliśmy w niezwykłą podróż po oczywiście wszystkich kontynentach, w celu zbudowania 7 architektonicznych cudów świata.

Osiągnęli to ponieważ mierzyli się z ciekawymi wyzwaniami rozwojowymi stawianymi przed nimi na platformie grywalizacyjnej.

Fabularny rozwój on-line był świetnym uzupełnieniem dla działań szkoleniowych.

Podczas projektu uczestnicy brali udział w szkoleniach stacjonarnych z:

– organizacji i planowania

– komunikacji w zespole

– wystąpień publicznych

– negocjacji

Dzięki działaniom wzmacniającym, jak sesje coachingowe czy regularna praca z trenerem nad indywidualnym rozwojem uczestników, projekt zapewnia kompleksowy wzrost kompetencji menedżerskich. W rezultacie umiejętności uczestników wzrosły.

Sukcesy i efekty

Po sukcesach dwóch poprzednich sezonów, grupę kierowników oraz inżynierów rozszerzyliśmy o pracowników HI-PO ze wszystkich pionów organizacji.

Uczestnicy poprzednich sezonów zgodnie z założeniami projektu, pełnią role, do których zostali przygotowywani. Zobacz TUTAJ wywiad z Klientem.

Jak wyglądały szkolenia i cały projekt w opinii uczestników?

Tomasz 

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Przykłady i analogie użyte podczas szkolenia w 100% spełniły moje oczekiwania.

Magdalena 

Przeprowadzone szkolenia w mojej opinii były ciekawe, jednak dość czasochłonne w stosunku do przekazanej treści. Brakowało wiedzy z zakresu typowo branżowego jak np. negocjowanie czy bardziej praktycznych przykładów. Najlepiej zapamiętam na pewno gry zespołowe i wyciągnięte z nich wnioski. Najbardziej wartościowe było dla mnie szkolenie z organizacji czasu, najmniej z komunikacji (powtarzające się treści).

Ewelina 

Szkolenie umożliwiło mi poznanie siebie, moich mocnych stron, jest wskazówką jak wykorzystać techniki w połączeniu z moimi talentami do pracy, osiągnięcie celów i rozwoju zawodowego.

Top