Loading...

„Lider UDT” – Innowacyjny rozwój kompetencji managerskich

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

O projekcie

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) podjął wyzwanie rozwoju kompetencji managerskich swojej kadry kierowniczej, wybierając unikalne połączenie rozwoju online za pomocą platformy LeadVenture oraz intensywnych warsztatów Espresso Session. Celem projektu było wykorzystanie synergii między dynamicznym uczeniem się poprzez grę, a praktycznym utrwaleniem wiedzy w formie warsztatów. Dodatkowo, projekt „Lider UDT” oferował elastyczne podejście do nauki, dopasowując się do indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich intensywnego harmonogramu pracy. Zaawansowane narzędzia analityczne stosowane w LeadVenture umożliwiają monitorowanie postępów i dostosowanie programu do zmieniających się wymagań rynku, co znacząco podnosi efektywność szkolenia.

Grywalizacja z LeadVenture

LeadVenture, jako platforma grywalizacyjna, posłużyła jako innowacyjne narzędzie do nauki i rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich. Uczestnicy projektu, poprzez angażujące i interaktywne zadania, zdobywali wiedzę w obszarach takich jak

  • przywództwo,
  • zarządzanie zespołem,
  • udzielanie informacji zwrotnej,
  • motywowanie, zarządzanie konfliktem
  • komunikacja biznesowa.

Grywalizacja umożliwiła przyswajanie wiedzy w sposób przystępny i motywujący, co jest niezbędne do nauki szybko zmieniającym się biznesowym świecie.

Espresso Session – Utrwalenie i praktyka kompetencji managerskich

Warsztaty Espresso Session stanowiły idealne uzupełnienie wiedzy zdobytej w ramach LeadVenture. Skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu teorii, warsztaty te pozwoliły uczestnikom na utrwalenie i zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych scenariuszach biznesowych. Dzięki temu uczestnicy mogli nie tylko lepiej zrozumieć teorię, ale przede wszystkim nauczyć się, jak efektywnie wykorzystać nowe umiejętności w codziennej pracy.

Innowacyjność połączenia Microlearningu i Warsztatów

Kluczowym elementem sukcesu projektu było połączenie microlearningu z warsztatami. Microlearning, czyli nauka w małych porcjach, jest idealny dla zajętych profesjonalistów, ponieważ pozwala na naukę w krótkich odcinkach czasu, co jest bardziej przystępne i mniej obciążające. Z kolei warsztaty Espresso Session pozwoliły na głębsze zrozumienie i praktyczne zastosowanie wiedzy, co jest niezbędne do pełnego rozwoju kompetencji.

Projekt „Lider UDT” w Urzędzie Dozoru Technicznego stanowi doskonały przykład efektywnego wykorzystania nowoczesnych metod edukacyjnych w rozwoju kompetencji managerskich. Połączenie grywalizacji LeadVenture z warsztatam Espresso Session, okazało się być skutecznym sposobem na rozwój. Innowacyjne podejście do nauki, które łączy teorię z praktyką, stanowi wartościowy wzór do naśladowania w przyszłych projektach rozwojowych.

Statystyki z
platformy gamifikacyjnej!

Na naszej platformie każda opinia ma kluczowe znaczenie. Analizujemy opinie, aby optymalizować materiały i utrzymywać stałe zaangażowanie. Wystarczy kilka minut dziennie, aby osiągnąć swoje cele dzięki treściom dostosowanym do preferencji i potrzeb pracowników.
Top