Loading...

Grywalizacja onboardingu – case study PKP

ONBOARDING

Grywalizacja onboardingu w PKP

Celem projektu było skuteczne wdrożenie nowych pracowników do organizacji poprzez angażujący i zgrywalizowany proces onboardingu. Dzięki niemu PKP chciało nadać temu procesowi spójność wiedzową oraz zyskać sprawność organizacyjną we wdrażaniu nowo zatrudnionych członków spółki.

Zgrywalizowaną platformę, za pośrednictwem której udostępnialiśmy zadania. Część działań, które do tej pory były realizowane w sferze offline przenieśliśmy na platformę on-line, która umożliwiła sprawną dystrybucję materiałów wdrożeniowych oraz łatwy dostęp do nich dla nowo zatrudnionych.

Realizacja projektu grywalizacja onboardingu

Zadania przekazane w atrakcyjnej, multimedialnej i krótkiej formie, ułożone w konkretną ścieżkę gracza i osadzone w ciekawej fabule podróży po zmodernizowanych dworcach kolejowych w Polsce.

Za realizację każdego zadania, uczestnik zdobywał punkty, które pozwalały na wspinanie się po szczeblach rankingu oraz walutę, która uprawniała go do zakupu nagród w sklepie. Dzięki tym interesującym mechanizmom zwiększyliśmy zaangażowanie uczestników oraz wzmocniliśmy pozytywne wrażenie z całego procesu.

Uporządkowanie, zebranie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nabycia przez nowego pracownika w łatwo dostępnym dla niego miejscu. Zadania były pogrupowane w konkretne obszary tematyczne.

To proces wdrożenia nowo zatrudnionego pracownika do PKP S.A., obejmujący przekazanie wiedzy ogólnej, struktury spółki, działalności spółki, bezpieczeństwa, możliwości rozwoju w spółce, oferowanych benefitów oraz systemów wewnętrznych. Pracownicy mieli dostęp do platformy on-boardingowej w dowolnym miejscu i czasie.

Zapewnialiśmy pełne statystyki z działalności uczestników oraz z ich aktywności.

Czego m.in. uczyli się uczestnicy?

  • Historia PKP S.A.
  • Struktura PKP S.A.
  • Działalność PKP S.A.
  • Bezpieczeństwo.
  • Rozwój w PKP S.A.
  • Benefity dla pracowników.
  • Systemy wewnętrzne.
  • Funkcjonowanie w firmie.

Po zakończeniu projektu po naszej stronie, przekazaliśmy platformę grywalizacyjną Klientowi, który teraz sam zarządza nią wewnętrznie. Wcześniej przeprowadziliśmy adekwatne szkolenia dla PKP S.A., przygotowując ich do tego.

Zgrywalizowany onboarding dla PKP – podsumowanie

Inspiracją do fabuły w projekcie była podróż po dworcach PKP rozsianych po całej Polsce. Uczestnik w pierwszym dniu swojej pracy wyruszał w podróż w nieznane, w poszukiwaniu zaginionego obrazu.

Grywalizację podzieliliśmy na etapy, dając uczestnikowi swobodę w tempie realizacji zadań. Najbardziej spragnieni wiedzy byli w stanie skończyć przygodę w jeden dzień!

Za wizualizację platformy posłużyły nam zdjęcia dworców na które nałożyliśmy komiksowy filtr, dzięki czemu uzyskaliśmy efekt realności oraz wygląd charakterystyczny dla gier.

Grywalizacja – opinie użytkowników:

Top