Loading...

GPW grywalizacja Podróż inspiracji

Przywództwo i zarządzanie

GPW grywalizacja: cel projektu

Celem projektu była przede wszystkim integracja pracowników i przekazanie wiedzy o nowych regulacjach prawnych (MIFID II). Projekt obejmował 2 sezony działań integracyjnych i rozwojowych dla wszystkich pracowników GPW, na różnych stanowiskach i stażu. Mądra integracja oczywiście – poprzez grywalizację.

Platforma grywalizacyjna - GWP

Jak wyglądał projekt?

Pracownicy mieli do dyspozycji platformę z przygodową fabułą, W pierwszym sezonie warto zwrócić uwagę na dynamikę projektu. Od momentu decyzji do pierwszego gracza na platformie, minęło zaledwie 10 dni. Zawdzięczamy to gotowej bibliotece kontentu oraz grafikom i fabule, z której korzystali gracze.


Klient wykorzystał grywalizację do rozwojowego uatrakcyjnienia okresu przedświątecznego. Również fabuła była zachowana w śnieżnym klimacie. Wdrożyliśmy krótką, ale bardzo intensywną grywalizację opartą o fabułę zimowej podróży w świąteczne Alpy austriackie.
Projekt spotkał się z tak dobrym przyjęciem i wysokim zaangażowaniem, że uczestnicy

Uczestnicy rozwijali kompetencje biznesowe i komunikacyjne. Obszary, które rozwijaliśmy dotyczyły:

  • komunikacji interpersonalnej,
  • prospektywności,
  • udzielania informacji zwrotnej,
  • efektywnych spotkań biznesowych
  • zarządzania sobą w czasie. 

Zadania obejmowały również wiedzę o firmie, jej strukturze i produktach. Szybko reagowaliśmy na bieżące zmiany i potrzeby. Tworzyliśmy dedykowane treści po regulacjach prawnych tj. RODO, czy bezpieczeństwo informacji. 
Ciekawostką były zadania ograniczone w czasie, które polegały na wyborze inspiracyjnego cytatu, raz dziennie – dostępnego tylko dla pierwszej osoby.
Inna interesującą rzeczą, którą wykonaliśmy, była mini symulacja przedstawiająca nową strukturę przestrzenną firmy, po przeprowadzce. Pomagała odnaleźć właściwą osobę i poznać jej nowe zadana.

Podsumowanie projektu GPW grywalizacja

Podsumowując – jesteśmy pierwszą firmą szkoleniowo-gamifikacyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych! Z duma prezentujemy bardzo wysokie i utrzymujące się zaangażowanie uczestników oraz graczy. Osiągnęliśmy zaangażowanie na poziomie 50%, w tym również Członków Zarządu
Top