Loading...

Demant – Nowoczesne wdrożenie wartości!

Projekty celowe

O projekcie

Firma Demant, globalny lider w branży prototypów słuchu z ponad stuletnią historią, regularnie przystosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych poprzez procesy transformacji i restrukturyzacji. Ostatnia zmiana, obejmująca integrację polskiego oddziału z globalną strukturą firmy, pociągnęła za sobą nie tylko zmianę nazwy, ale i konieczność unifikacji korporacyjnych wartości wśród pracowników. W tym kontekście, kluczowym wyzwaniem dla Demant było zapewnienie, że wszyscy pracownicy podzielają te same kluczowe wartości i rozumieją misję firmy.

Dlaczego platforma gamifikacyjna Gamehill okazała się doskonałym rozwiązaniem?

Innowacyjne podejście do nauki i interakcji – Mechanizmy znane z gier, takie jak: punkty, rankingi, microlearningowe formaty zadań uatrakcyjniły naukę i zwiększyły zaangażowanie użytkowników.

Dostępność mobilna – Znaczna większość użytkowników korzystała z platformy poprzez urządzenia mobilne, co podkreśla jej dostosowanie do współczesnych standardów dostępności i elastyczności.

Personalizacja doświadczeń – Wnętrza oraz fabuła platformy zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy w Demant, nadając tym samym realizmu całemu doświadczeniu.

Interaktywność – Platforma oferuje różnorodne zadania interaktywne, takie jak przesyłanie zdjęć czy filmów, które uczestnicy mogą oceniać, głosując na najlepsze propozycje ilustrujące wartości.

Wdrożenie platformy skupiało się na czterech głównych wartościach

Po zrealizowaniu czterech kluczowych misji i kilku tygodniach intensywnego wdrożenia, jesteśmy przekonani, że graczom udało się zrozumieć i w pełni zaakceptować zaktualizowane wartości firmowe. Dobrze zrozumiane wartości są fundamentem nie tylko dla efektywności operacyjnej, ale także dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszej platformie, uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi wartościami:

  • Dbamy o wzajemne zaufanie 
  • Stawiamy na pracę zespołową
  • Tworzymy innowacyjne rozwiązania 
  • Zawsze damy radę 

Interaktywne wyzwania wzmacniające wartości w Demant!

Każda z wartości korporacyjnych Demant była inspiracją do stworzenia interaktywnego zadania, które zachęcało pracowników do przedstawienia ich własnych interpretacji za pomocą fotografii. To wyzwanie pozwoliło zespołowi na kreatywne wyrażenie swoich przekonań, demonstrując, jak wartości te są obecne w ich codziennej pracy.

Dzięki możliwości dzielenia się zdjęciami, które ilustrują osobiste doświadczenia związane z poszczególnymi wartościami, inicjatywa ta nie tylko ułatwiła głębsze przyswajanie kluczowych zasad, ale również wzmocniła więzi między pracownikami, dając im okazję do docenienia różnorodności perspektyw

Top