Efektywny onboarding z Kwartetem Wdrożeniowym

Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w nowej pracy? Emocje, oczekiwania, a może nawet obawy? To wszystko, co towarzyszy nam na starcie nowego rozdziału zawodowego, podkreśla znaczenie skutecznego procesu onboardingu. W poprzednim newsletterze podzieliłem się z Tobą narzędziem, które pomaga wyliczyć koszty i zyski wdrożenia nowego pracownika. Chcę przybliżyć Ci temat, który jest równie ważny – Kwartet wdrożeniowy, czyli zespół osób odpowiedzialnych za efektywne wprowadzenie nowej osoby do firmy.

Pomyśl o onboardingu jako o podróży, na którą nowy pracownik wyrusza wraz z zespołem składającym się z Szefa, Opiekuna, przedstawiciela HR i oczywiście siebie – jako głównego bohatera tej przygody.

Każdy z członków Kwartetu wdrożeniowego odgrywa niezastąpioną rolę w tym procesie:

Nowy Pracownik jest aktywnym uczestnikiem, gotowym do nauki, adaptacji i dzielenia się swoim świeżym spojrzeniem.

Szef kieruje i wspiera, pokazując kierunek rozwoju oraz integrując nowego pracownika z kulturą i celami firmy.

Opiekun (Buddy) działa jak mentor, ułatwiając pierwsze kroki, odpowiadając na pytania i rozwiewając wątpliwości.

HR koordynuje cały proces, dbając o jego spójność i kompleksowość, a także o to, by każdy członek Kwartetu wiedział, co ma robić.

Przy wdrażaniu nowych pracowników istnieją zasadniczo dwa podejścia: możemy im pomóc w pierwszym etapie ich pracy, dostarczając narzędzia, wsparcie i kierunek, lub możemy „wrzucić ich na głęboką wodę” i zobaczyć, czy sobie poradzą.

Oba te podejścia niosą ze sobą ryzyko. Jeśli nowy pracownik zostanie pozostawiony sam sobie i „utopi się”, nie tylko firma traci czas i pieniądze zainwestowane w rekrutację, ale także pracownik może stracić wiarę we własne siły i dobrą opinię o pracodawcy.

Z drugiej strony, jeśli pracownikowi uda się „uratować” samodzielnie, może on poczuć, że jedyną osobą, której zawdzięcza swoje sukcesy, jest on sam, co może prowadzić do braku zaangażowania w dalszą współpracę i rozwoju w firmie.

Skuteczny onboarding wymaga więcej...

niż tylko przekazania nowemu pracownikowi listy zadań do wykonania. To proces budowania relacji, zaufania i zaangażowania, co jest możliwe tylko dzięki współpracy i wsparciu na wszystkich poziomach organizacji. Kwartet wdrożeniowy stanowi fundament, na którym możemy budować sukces zarówno nowego pracownika, jak i całej firmy.

Istnieją dwa sposoby wdrażania pracownika: pomóc mu w pierwszym etapie jego pracy lub wrzucić go na głęboką wodę. Jeśli się utopi, wszyscy tracą: firma – czas i pieniądze na rekrutację, pracownik – wiarę we własne siły i dobrą opinię o pracodawcy. Jeśli się uratuje sam – pozostanie w firmie, jednak… Jedyną osobą, której – w jego opinii – powinien okazać wdzięczność, będzie on sam.

Projekt bez nazwy
Arek Siechowicz CEO Gamehill

Related Tags: