Elementor #7706

KOSZTY

PROSZĘ WYBRAĆ KWOTĘ:
Koszt brutto średniego wynagrodzenia miesięcznego analizowanego stanowiska
10000
PLN
ZAŁOŻENIE: wdrożony pracownik "pracuje na" 100%
W obecnym procesie wdrażania: PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Pierwszy miesiąc pracownik "pracuje na"
20%
Drugi miesiąc pracownik "pracuje na"
50%
Trzeci miesiąc pracownik "pracuje na"
70%
Koszt pracownika przez pierwsze 3 miesiące jego pracy
12000
PLN
Wydajność nowego pracownika przez pierwsze 3 miesiące w obecnym procesie
5600
PLN

EFEKTYWNOŚĆ

Onboarding 2.0 PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Wzrost wydajności dzięki udoskonalonemu procesowi wdrożenia pracownika
20%
Wydajność wdrażanego pracownika przez pierwsze 3 miesiące jego pracy w nowym procesie
8000
PLN
Efekt finansowy wyższej wydajności przez pierwsze 3 miesiące wdrożenia, czyli ile daje Twojej Firmie oszczędności wzrost efektektywności onboardingu
2400
PLN na jednego pracownika
Liczba osób zatrudnianych na to stanowisko
100
rocznie
Efekt roczny podwyższonej wydajności wszystkich pracowników
2880000
PLN rocznie

SZKODOWOŚĆ

PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Koszt szkód/reklamacji/błędów obecnie wdrażanych pracowników - przeciętnie na osobę na rok
1000
PLN
Obniżenie wskaźnika popełnianych błędów dzięki nadzorowanemu procesowi wdrożenia
20%
Wartość oszczędności
20000
PLN rocznie

SPRZEDAŻ

PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Koszt utraconych możliwości sprzedażowych obecnie wdrażanych pracowników - przeciętnie na osobę na rok
5000
PLN
Podwyższenie skuteczności sprzedazowej o:
20%
Zysk
100000
PLN rocznie
ŁĄCZNY ZYSK Z INWESTYCJI W UDOSKONALENIE PROCESU ONBOARDINGU
3000000
PLN